PDA

View Full Version : Nhật ký Ra Khơi 1. Hành trình ra khơi II: Vượt gian khó để thành công
 2. Thiếu nhi Bến Sắn: Cám ơn các em
 3. "Tân Khai, Tôi đã đến đây !!!!!!!!!!!!!!"
 4. Ra khơi V: Giá trị của trâu bò
 5. Ba viên gạch!
 6. Ra khơi VII: Sự kết nối tuyệt vời!
 7. Cái chăn đêm Noel...
 8. Tiền Trạm Ra Khơi X : Cần Giuộc - Long An
 9. Nhật Ký Ra Khơi X - Trăng Quê Em
 10. Hướng đến Ra Khơi XI
 11. [pic] Tiền Ra khơi XI
 12. Hướng đến RK XV: RŨ BỎ & HÓA THÂN
 13. NGHÈO…trải nghiệm Ra Khơi XIX
 14. Nhật ký Ra Khơi XX- Trăng Sáng Miền Bù Ha