PDA

View Full Version : ܓܨ THU GOM VE CHAI ܓܨ 1. Thư ngỏ thu gom ve chai
 2. [TB] Gom Ve Chai Chúa Nhật: 28/08/2011
 3. [BCTC] Tổng kết ve chai 28/08/2011
 4. Bao giờ cho tới ve chai!
 5. [TB] Thu Gom Ve Chai Ngày 30/10/2011
 6. [BCTC] Báo cáo thu gom ve chai 30/10/2011
 7. [TB] Thu Gom Ve Chai Ngày 26/02/2012
 8. [TB] Thu Gom Ve Chai Ngày 22/04/2012
 9. [tb] gom ve chai chúa nhật: 29/7/2012
 10. [TB] Thu gom ve chai ngày 28/10/2012
 11. [TB] Thu gom ve chai ngày 25.11.2012
 12. [TB] Thu gom ve chai sáng Chúa nhật ngày 30/12
 13. [TB] Thu gom ve chai sáng Chúa nhật ngày 20/01/2013
 14. [khẩn] thu dọn ve chai trên nhà thờ
 15. [TB]Thu gom Ve Chai ngày 26/5/2013
 16. Chương trình Thu gom ve chai - Chúa nhật 30/6/2013
 17. Thu gom ve chai sáng Chúa nhật 28/7/2013
 18. Công tác thu gom Ve Chai 25/8/2013
 19. [TB] Công tác thu gom Ve Chai 29/9/2013
 20. Thu gom ve chai sáng CN 27/10/2013
 21. Báo cáo tài chính ve chai
 22. Cảm xúc ngày ve chai cuối năm