PDA

View Full Version : Hình ảnh Ve chai  1. Hình thu gom ve chai lần đầu tiên
  2. Hình thu gom ve chai lần II ngày 12-10-2008
  3. Thu gom Ve chai lần III ngày 11.01.2009
  4. Thu gom ve chai Mùa Chay - lần IV - 15.03.09
  5. Thu gom ve chai lần V - 10.05.09
  6. Thu gom ve chai Mùa Chay - 03.04.2011
  7. [Pic] Thu Gom Ve Chai Chuẩn Bị Ra Khơi X
  8. [pic] Hình ảnh ve chai 30/10/2011
  9. Thu Gom Ve Chai Ngày 28 tháng 7 năm 2013
  10. Thu Gom Ve Chai Ngày 25 tháng 8 năm 2013