PDA

View Full Version : ܓܨ BỔN MẠNG GIOITRE HÀNG NĂM ܓܨ  1. [ pic BỔN MẠNG 27-01-2013] HÁI LỘC XUÂN & LỘC XUÂN MAY MẮN
  2. [ pic BỔN MẠNG 27-01-2013] CHƯƠNG TRÌNH LIÊN HOAN MỪNG LỄ BỔN MẠNG
  3. [PIC] Thánh Lễ Đầu Tháng 07/07/2013
  4. [PIC] Tiêp Sức Mùa Thi Lần I Năm 2013
  5. [PIC] Hậu Trường - Thánh Lễ Đầu Tháng 07/07/2013
  6. [PIC] Trà Chanh Bạn & Tôi 07-07-2013
  7. SINH VIÊN CÔNG GIÁO BÙI CHU & GIỚI TRẺ HÀNG XANH Ngày 21 tháng 7 năm 2013
  8. Sinh Hoạt Tối Chúa Nhật 21-07-2013
  9. Halloween 2013- 27/10/2013
  10. [Pic] Halloween 2013