PDA

View Full Version : Bạn đã gieo những gìtamta
10-10-2011, 03:25
Nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin
Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện
Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng
Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt chiến thắng
Nếu bạn gieo cân nhắc, bạn sẽ gặt hòa thuận
Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công
Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải
Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mật
Nếu bạn gieo chịu đựng, bạn sẽ gặt cộng tác
Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép màu
NHƯNG
Nếu bạn gieo dối trá, bạn sẽ gặt ngờ vực
Nếu bạn gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn
Nếu bạn gieo kiêu hãnh, bạn sẽ gặt xa cách
Nếu bạn gieo đố kỵ, bạn sẽ gặt phiền muộn
Nếu bạn gieo lười biếng, bạn sẽ gặt khốn khó
Nếu bạn gieo cay đắng, bạn sẽ gặt oán hờn
Nếu bạn gieo tham lam, bạn sẽ gặt tổn hại
Nếu bạn gieo ghen ghét, bạn sẽ gặt đổ vỡ
Nếu bạn gieo âu lo, bạn sẽ gặt thất vọng
Nếu bạn gieo tội lỗi, bạn sẽ gặt hủy diệt

Vì vậy, hãy cẩn thận, những gì bạn gieo hôm nay, nó sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai...

Sưu tầm

buiduongthe
10-10-2011, 06:53
Chớ tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Ga-la-ti 6:7

“Hễ ai gieo giống chi, thì gặt giống ấy”


Gieo suy nghĩ, gặt hành động.
Gieo hành động, gặt thói quen.
Gieo thói quen, gặt tính cách.
Gieo tính cách, gặt số phận.IW78F760


Lạy Chúa Giesu xin Ngài hướng dẫn chúng con khôn ngoan biết chọn lựa nơi Ngài và xin Ngài tha thứ khi con chọn sai!