PDA

View Full Version : Vui Cườitieuthu
24-06-2011, 12:16
Buồn buồn ngồi lục lọi đồ
Lấy đô ra đếm tự cười cho vui
Ai xui ai khiến vỡ rồi
Tiền đô đã rách còn xài được không
Long nhong tìm cách vá tiền
Vá được tờ này lại dính tờ kia
Lột keo tờ kia bị dính
Ai dè đô đó cũng rách làm đôi
Tôi ngồi tôi khóc, cười được cái chi.