PDA

View Full Version : Tuỳ bút muà hèthanh_nd
20-07-2012, 07:49
Vì là đang trong chương trình nghỉ hè và một số hoạt động hè diễn ra hết sức sôi động .

Thanh_nd cũng đang trong chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh .Cũng có nhiều kỷ niệm muốn kể ,muốn chia sẻ
Tạm biệt và hẹn gặp lại .gmty77 gmty56