Tên: Anna Trần Thị Nương
ĐT: 01648248683
Mail: trannuongftu@gmail.com
Em đăng kí tham gia từ 6h sáng đến 12h nha (có thể làm đến 20h nếu có ai chở về hihi)