Gà, gà, gà....
Gacon xin một vé nha nnanh.
Tên: Nguyễn Trần Trúc Anh
SDT:0986 682 497
Mail: trucanhnguyentran@gmail.com
Gacon đăng ký ca từ 12h - 6h nhá