: b 135 :: b 135 :: b 122 :: b 122 :ý hay đó Bắp ơi! chị đi nữa..mới thi xong...đang rảnh ko bít làm gì..hihi...zợi em zới nha mọi người.....: b 118 :: b 159 :