hồi hộp chờ đợi ngày được mặc áo mới! ngày cả nhà mình cùng mặc áo đồng phục thì sẽ ấn tượng lắm đây...