Vậy là Giới trẻ lại có thêm một nguồn cổ động mới cho tinh thần anh chị em trong kỳ sinh hoạt sắp tới rồi.
Hy vọng với chiếc áo mang nhiều ngụ ý này Giới trẻ lại có được những hoạt động nhiều ý...