Cảm ơn chị Gà con nhaz!! E sẽ càng củng cố lòng tin của mình nơi Chúa và siêng năng cầu nguyện hơn nữa :)