Phù thủy vừa nhận được email của anh Quốc nhóm CD mời tham gia buổi Weekend Người Trẻ Mở Rộng của nhóm dành riêng cho tất cả các bạn trẻ. Thân mời các bạn giới trẻ Hàng Xanh cùng tham dự nhé ^^

1....