Ối ối! lại đây nữa này, haizzz, cứ thế này thì chết mất! Trước hết phải cám ơn phuthuynhinhanh cái đã. Coxanh đang vật vã với cái giáo án điện tử, sắp đến ngày phải lên tiết rùi, mà cứ có chương...