Trước khi đi, nhớ mua tô hửu tiếu cho anh nhé bắp nướng a đi làm về đói meo à! hehe