Chúa ơi, một vài trong số anh chị em chúng con đang có những dự định, những hướng đi mới cho tương lai cuộc sống riêng của mỗi người. Nếu mọi việc đẹp lòng Chúa thì xin Người chúc lành cho từng anh chị em chúng con Chúa nhé. Xin Chúa thánh hóa cho:
- Chuyến công tác mùa hè xanh lên Kom Tum của nnanh cùng các bạn.
- Công việc mới của anh All, chị nguahoang và của con nữa ạ.
- Chuyến công tác xa của em Luận.
- Xin Chúa sắp xếp công việc cho thangbuom, cho shane.
- Chuyến thực tập của heosua và nanabui.
Và tất cả những dự định của từng bạn trong nhóm của chúng con mà con chưa kịp biết hết ạ.

P/S: Con yêu Ngài ^^

Xem Các Chủ Đề Tương Tự: