Thứ Năm, Tháng Mười Một 23, 2017
Bữa cơm yêu thương

Bữa cơm yêu thương

Chương trình Bữa cơm yêu thương do GTHX tổ chức định kỳ hàng tháng vào mỗi thứ 7 cuối tháng dành cho những người có thu nhập thấp.