Thứ Bảy, Tháng Năm 27, 2017
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bừng lên".
(Lc 12, 49)
Bữa cơm yêu thương

Bữa cơm yêu thương

Chương trình Bữa cơm yêu thương do GTHX tổ chức định kỳ hàng tháng vào mỗi thứ 7 cuối tháng dành cho những người có thu nhập thấp.

Không có bài viết nào