Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2019
Cà Phê Thánh Ca VI: "THÁNH TÂM DỊU HIỀN"Trong tháng 6 này, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta cùng chạy đến với tình thương cứu độ của Thiên Chúa bày tỏ cho con người. Thánh Tâm đã...
“Khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân, rộn rã trong tim ngày đêm, tán dương tình yêu Thiên Chúa…” Đêm Cà phê Thánh Ca hôm ấy vẫn còn dư âm trong tim tôi và chắc hẳn vẫn còn...
- Advertisement -

Bài Viết Mới

Xem Nhiều