Chương Trình Kỷ Niệm 10 Năm Giới Trẻ Hàng Xanh

0
2196

CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM
10 NĂM THÀNH LẬP GIOITRE-DONBOSCO HANGXANH
(07.12.2008)
—–—–

19h00 : Đón tiếp

19h30’: Cha Sở chúc lành

19h35’: Giới trẻ có đôi lời

19h40’: Múa vũ điệu ( Con đường Giê-su)

19h50’: Hát (về Don Bosco)

20h00: Đố vui có thưởng (về Kinh Thánh và Don Bosco)
Giao lưu + sổ số

20h30’: Kịch (Thay lời muốn nói)

21h00 : Cảm ơn và mời gọi

21h10’: Nghi thức lên đường
(đọc Phúc Âm, thinh lặng 1’, suy niệm có nhạc nền, cha Đặc trách sai đi, múa nến kết thúc)

21h20’: Cha Đặc trách chúc bình an
Kết thúc

BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ

Để lại lời nhắn

Please enter your comment!
Please enter your name here

Mã bảo vệ *