Thứ Bảy, Tháng Ba 25, 2017
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bừng lên".
(Lc 12, 49)

Không có bài viết nào

- Advertisement -