[Chương trình sinh hoạt Chúa Nhật 16/08/2015 – TEAM BUILDING]

0
3273

team-building-new

Như mọi người đã biết, khác với đám đông, một đội nhóm là một đơn vị tập thể hiện thực dựa trên những thái độ tập thể liên tục, tích cực và có một mục tiêu chung để thực hiện. Đặc trưng cơ bản của nhóm là sự thống nhất về tinh thần, tình cảm, mục đích và phương thức hoạt động của nhóm. Một nhóm làm việc hiệu quả là nhóm có sự: nhất trímục tiêu chung, nhất trí về chiến lược, nhất trí về cơ cấu nhóm, nhận thức vai trò cá nhân trong nhóm, có sự trao đổi thông tin và cả sự tin cậy.

Vậy làm thế nào để mọi người có thể đạt được những mục tiêu trên? Thuật ngữ Team Building mang ý nghĩa gì?
Team building là một khóa huấn luyện ngắn hạn, thông qua hệ thống các trò chơi nhằm mục đích tạo sự gắn kết cần thiết để tạo nên nhóm hoạt động hiệu quả. Thực tế, Team building vẫn bị nhầm lẫn với các hoạt động vui chơi giải trí khác. Sự khác biệt nằm ở chỗ các trò chơi Team building được thiết kế cho các tình huống cụ thể hướng tới mục tiêu kích thích sự gắn kết và tinh thần đồng đội.

Việc tạo các tình huống bất ngờ và môi trường thoải mái giúp các cá nhân có sự dấn thân hết mình vào các nhiệm vụ thực tế hoặc giả định. Thắng lợi không phải là mục tiêu chính mà chính cách thức thực hiện và các bài học trãi nghiệm về cái “tôi” và “chúng ta” mới là mục tiêu của huấn luyện Team building.

Và còn nhiều điều thú vị mà chúng ta sẽ học hỏi được qua các khóa huấn luyện Team Building này.

Ban Mục Vụ giới trẻ Hàng Xanh thân mời mời các bạn trẻ, các nhóm trẻ cùng tham dự chương trình sinh hoạt này để cùng chia sẻ thêm về khái niệm, ý nghĩa của khái niệm Team Building, được cùng chơi, cùng trải nghiệm, hiểu biết nhau hơn để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ Ra khơi Trung Thu vào tháng 9 sắp tới của chúng ta nhé.

Thân mời các bạn tham dự.

Để lại lời nhắn

Please enter your comment!
Please enter your name here

Mã bảo vệ *