Thứ Năm, Tháng Mười Một 23, 2017

8g30 cả nhóm đã có mặt đầy đủ ở sân nhà thờ rùi, đứng 8 dzới nhau 1 tý sẵn tiện đợi xe ra...
- Advertisement -