Gặp Chúa Trên Quê Hương – Ra Khoi XI – Giáo Xứ Tân Rai – Bảo Lộc

GẶP CHÚA TRÊN QUÊ HƯƠNG
Sáng tác: Linh mục Trọng Khẩn
Biểu diễn: Thầy Giuse Minh
Phụ họa: Giới Trẻ Hàng Xanh
* Tiết mục được thể hiện tối 03/12/2011, vào dịp Ra Khơi XI – Đường đến Bê-lem của Giới Trẻ Hàng Xanh tại Giáo Xứ Tân Rai – Bảo Lộc – Lâm Đồng

Để lại lời nhắn

Please enter your comment!
Please enter your name here

Mã bảo vệ *