Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2019
Trrang chủ Từ khóa CARITAS MỤC VỤ GIÁO XỨ HÀNG XANH

Từ khóa: CARITAS MỤC VỤ GIÁO XỨ HÀNG XANH

Tiếp sức mùa thi

CARITAS MỤC VỤ GIÁO XỨ HÀNTIẾP SỨC MÙA THI Nhằm giúp đỡ những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn (không phân biệt tôn giáo)...

Tiếp sức mùa thi 2015

MỜI GỌI CÁC BẠN TÌNH NGUYỆN VIÊN TIẾP SỨC MÙA THI (từ ngày 29.06 – 04.07.2015) Dù có nhiều ý kiến khác nhau về tương lai...

PHÓNG SỰ TỪ VIỆT NAM: Giáo xứ Hàng Xanh tổ chức...

PHÓNG SỰ TỪ VIỆT NAM: Giáo xứ Hàng Xanh tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi"