Thứ Sáu, Tháng Mười Một 24, 2017
Từ khóa Bài viết với từ khóa "Chia Sẻ Lời Chúa"

Từ khóa: Chia Sẻ Lời Chúa

Chương trình Chia sẻ Lời Chúa 02/08/2015- Đến với Chúa Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề...