Thứ Ba, Tháng Sáu 27, 2017
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bừng lên".
(Lc 12, 49)
Từ khóa Bài viết với từ khóa "Con Heo Đất"

Từ khóa: Con Heo Đất

Con Heo Đất - Giới Trẻ Hàng Xanh - Ra Khơi XV