Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2017
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bừng lên".
(Lc 12, 49)
Từ khóa Bài viết với từ khóa "Dấu Chân"

Từ khóa: Dấu Chân

Dấu Chân - Giới Trẻ Hàng Xanh