Thứ Năm, Tháng Mười Một 23, 2017
Từ khóa Bài viết với từ khóa "Gặp Chúa Trên Quê Hương"

Từ khóa: Gặp Chúa Trên Quê Hương

Gặp Chúa Trên Quê Hương Thầy Giuse Phạm Công Minh & Giới Trẻ Hàng Xanh

Gặp Chúa Trên Quê Hương - Ra Khoi XI - Giáo Xứ Tân Rai - Bảo Lộc GẶP CHÚA TRÊN QUÊ HƯƠNG Sáng tác: Linh mục...