Thứ Ba, Tháng Sáu 26, 2018
Trrang chủ Từ khóa Giáo Xứ Hàng Xanh

Từ khóa: Giáo Xứ Hàng Xanh

Chương Trình Kỷ Niệm 10 Năm Giới Trẻ Hàng Xanh

CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP GIOITRE-DONBOSCO HANGXANH (07.12.2008) ---------- 19h00 : Đón tiếp 19h30’: Cha Sở chúc lành 19h35’: Giới trẻ có đôi lời 19h40’: Múa vũ...