Thứ Hai, Tháng Tư 24, 2017
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bừng lên".
(Lc 12, 49)
Từ khóa Bài viết với từ khóa "Hành Trình Ra Khơi"

Từ khóa: Hành Trình Ra Khơi

THƯ NGỎ HÀNH TRÌNH RA KHƠI “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, Và thầy những ước mong phải chi Lửa ấy đã bừng lên” (Lc...