Thứ Năm, Tháng Mười Một 23, 2017
Từ khóa Bài viết với từ khóa "Hôn Nhân Đồng Tính"

Từ khóa: Hôn Nhân Đồng Tính

WHĐ (11.05.2012) – Ngày 9 tháng 5 vừa qua, Barack Obama tuyên bố: “Trong tư cách cá nhân, tôi cho rằng phải tiến lên...