Thứ Năm, Tháng Năm 25, 2017
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bừng lên".
(Lc 12, 49)
Từ khóa Bài viết với từ khóa "Sinh Hoạt Hàng Tuần"

Từ khóa: Sinh Hoạt Hàng Tuần