Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2017
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bừng lên".
(Lc 12, 49)
Từ khóa Bài viết với từ khóa "Ve Chai"

Từ khóa: Ve Chai

Đây là lần thứ 3 "được" đi gom ve chai. Một công việc thường ngày mưu sinh của những chị em nghèo. Đợt này...

Cảm xúc ve chai: THIÊN TÀI VÀ KẺ TẦM THƯỜNG Sau một giai đoạn làm quen, thế hệ giới trẻ bây giờ đã bắt nhịp và...