Thứ Ba, Tháng Mười Một 21, 2017
Từ khóa Bài viết với từ khóa "Ve Chai"

Từ khóa: Ve Chai

Đây là lần thứ 3 "được" đi gom ve chai. Một công việc thường ngày mưu sinh của những chị em nghèo. Đợt này...

Cảm xúc ve chai: THIÊN TÀI VÀ KẺ TẦM THƯỜNG Sau một giai đoạn làm quen, thế hệ giới trẻ bây giờ đã bắt nhịp và...