Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2019
Trrang chủ Từ khóa Ve Chai

Từ khóa: Ve Chai

MỘT NGÀY VỚI VE CHAI

Đây là lần thứ 3 "được" đi gom ve chai. Một công việc thường ngày mưu sinh của những chị em nghèo. Đợt này...

Nhật ký ve chai: THIÊN TÀI VÀ KẺ TẦM THƯỜNG

Cảm xúc ve chai: THIÊN TÀI VÀ KẺ TẦM THƯỜNG Sau một giai đoạn làm quen, thế hệ giới trẻ bây giờ đã bắt nhịp và...