Thứ Ba, Tháng Sáu 27, 2017
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bừng lên".
(Lc 12, 49)
Từ khóa Bài viết với từ khóa "Xin Hãy Sai Con"

Từ khóa: Xin Hãy Sai Con

Xin Hãy Sai Con - Giới Trẻ Hàng Xanh