gmty86 huhu xúc động quá .... cho em share bài viết này nhé a Hải...